டபுள் பாட்டம் அமைப்பு ஒரு பங்கின் விலை அல்லது சந்தையின் புள்ளிகள், அதன் தற்போதைய நிலைக்கு எதிராக செயல்பட தொடங்குவதை (ரிவர்ஸல்) இந்த அமைப்பு (பேட்டர்ன்) சுட்டிக் காட்டுகிறது. டபுள் பாட்டம் பேட்டர்ன் என்பது ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன். இதில், பங்கின் இரு தாழ்ந்த (ஙிஷீ௴௴ஷீனீ) விலை மிகவும் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். இந்த சார்ட் அமைப்பு அனைத்து கால வரம்புகளிலும் உருவாகும். ஒரு சார்ட், டபுள் பாட்டம் பேட்டர்ன் […]

Mason Infratech IPO Listing Price: Rs 88 per share. Increase from Issue Price: 37.5% (Issue price was Rs 64) Subscription Factor: 32.89 times. This strong performance reflects the high investor interest in the company’s IPO, which was subscribed a healthy 32.89 times. High Subscription Led By:Retail investors and non-institutional investors […]

Godrej Properties‘ share price reached a 52-week high during early trading on July 1st. The price increase is likely due to the company acquiring leasehold rights for an approximately       11-acre land parcel in Hinjewadi,Pune. July 1st, the share price was ₹3,220.00, reflecting a ₹12.20 or 0.38% increase. The land parcel […]

டிரிபிள் டாப், டிரிபிள் பாட்டம் அமைப்பு சந்தையின் புள்ளிகள் அல்லது பங்கின் விலை இறங்குமுகத்தில் இருந்தால் ஏறுமுகத்திற்கும், ஏறுமுகத்தில் இருந்தால் இறங்குமுகத்திற்கும் மாறிச் செல்லும் என சுட்டிக் காட்டும் அமைப்பாக (ரிவர்ஸல் பேட்டர்ன்) டிரிபிள் டாப் அமைப்பு மற்றும் டிரிபிள் பாட்டம் அமைப்பு இருக்கின்றன. இந்த அமைப்புகள் என்பது பங்கின் உயர்தடுப்பு (ரெசிஸ்டென்ஸ்) அல்லது ஆதரவு (சப்போர்ட்) நிலை அதன் வழக்கமான போக்கில் (டிரெண்ட்) செல்லும் போது உருவாகிறது. இந்த […]

Sensex: The benchmark index, Sensex, is up around 220 points. Nifty 50: The broader Nifty 50 index has crossed the 24,100 mark. Top Gainers: Reliance Industries (RIL), Tata Motors, and State Bank of India (SBI) are among the leading gainers today. This indicates a positive sentiment in the market, potentially […]

Strong company performance: Texmaco Rail recently reported impressive financial results, potentially including increased revenue and profits. This could be attracting investors who are bullish on the company’s future. Growth in the Indian railway sector: The Indian railway industry is expected to see significant growth in the coming years. Investors might […]